dimarts, 26 d’abril de 2011

Abocadors. Elena.

Abans havia estat una argilera de l’empresa Sugrañes. Al ple de juliol de 2.006 i amb els vots a favor d’ICV, CIU i PSC i amb els vots en contra d’ERC, PP i PAS, es va aprovar el nou abocador comarcal que entrà en funcionament el 30/11/2007 amb bales provinents de l’ecoparc de Montcada. ICV mentre estava a l’oposició havia exigit que només es diposités terres i runes. Es preveu que acabarà en uns mesos. Les bales havien de procedir d’un ecoparc d’última generació i contenir un màxim d’un 3% de matèria orgànica però la realitat és que provenen de l’ecoparc -ecoparc és un eufemisme ja que realment es tracta, per a molts, d’una planta de transferència- de Montcada i contenen un 18% però que el control deixa molt que desitjar tal i com vam constatar en la visita que vam fer a l’ecoparc al maig del 2.009. Cerdanyola ha ingressat 3 milions d’€.
Problemes de l’abocador. Les pudors, la manca de control de matèria orgànica, la separació de lixiviats amb aigües pluvials,...
Hi ha dues piscines, una que recull lixiviats i l’altre que recull aigua de pluja. Els lixiviats contenen aigua, de quina manera, mitjançant quin mecanisme s’evita que l’aigua de pluja es barregi amb els lixiviats?