dimecres, 9 de març de 2011

Homes i dones.

Conec un home que planxa, que compra, que cuina, que porta els nens a l'escola, els porta al pediatre, treballa,... i tothom l'admira.

Totes les dones que conec, planxen, compren, cuinen, porten els nens a l'escola, els porten al pediatre, treballen,... i ningú reconeix el que fan.