dissabte, 5 de febrer de 2011

La festa del reciclatge

La festa té com a objectiu sensibilitzar la població dels beneficis del reciclatge. Amb el reciclatge o gestió de residus es reutilitzen elements o parts d'alguna cosa, objecte, aparell,... al que se li dóna alguna utilitat en arribar al final de la seva vida.

Imatges de la festa: