diumenge, 22 de març de 2009

No volem la LEC

No volem la LEC perquè estimem l'escola pública. La LEC no suposa cap millora, en línies generals, ans al contrari, tendeix cap al model anglès, en el qual les famílies de classe mitja i alta opten per l'escola concertada o privada i només aquells que no poden pagar-la van a l'escola pública, essent aquesta un autèntic gueto, on poca cosa poden fer els professionals de l'educació ja que no tenen recursos ni materials ni humans per atendre als nouvinguts de diferents procedències i amb greus dificultats d'adaptació. Aquí està començant a passar el mateix. Hi ha escoles amb gairebé 30 alumnes per aula, la majoria dels quals són nouvinguts de diferent procedència que van arribant al llarg del curs i no s'inverteixen recursos. I què està passant a Cerdanyola? Aquest curs es tanca una línia del CEIP Fontetes mentres que s'ha obert una tercera línia en l'escola concertada Ramón Fuster. Què necessitem? Més recursos materials i humans per tal de poder treballar en grups reduïts, poder donar l'atenció necessària als nouvinguts per tal de que s'adaptin i aprenguin l'idioma ràpidament, poder fer tutories individualitzades, treballar amb els i les alumnes amb necessitats educatives especials, igualar el percentatge de nouvinguts que hi ha a l'escola pública amb la concertada,...
Volem anar cap al model finés, on escola pública és sinònim de qualitat. Demanem al conseller Maragall un gir en la seva política més digne de dretes tant pel que fa al fons com a les formes. Cal comptar amb la comunitat educativa, mares i pares, mestres, estudiants i sindicats.
Més info: www.sindicat.net www.feteugt.net www.cgt.es/cgtense www.xtec.cat