diumenge, 18 de gener de 2009

Preservatius subvencionats

Després del fracàs de les campanyes que fomenten l'ús del preservatiu entre els i les adolescents, el govern ha decidit subvencionar els preservatius per als joves. Crec que aquesta és una bona mesura tenint en compte que la majoria d'adolescents no treballen i que la seva conducta sexual és sovint, impulsiva. Esperem doncs, que aquesta nova proposta tingui el mateix èxit que a França, on han augmentat un 15% les vendes de profilàctics o a Brasil, que són gratuïts i arriben a repartir-ne milions pels carnavals.
De tota manera, no n'hi ha prou amb això. Cal donar als joves una bona formació en sexualitat, que no reproducció.
És necessari treballar la informació sexual als centres educatius, tant de primària com de secundària, així com informar i assessorar les famílies. Recordem que moltes d'elles no han tingut una bona formació sexual, ja que quan anaven a escola encara era sota el règim franquista o bé era l'inici d'una democràcia tot just estrenada i plena de tabús.
Cal evitar embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual, així com gaudir plenament de la sexualitat. Cal fer un canvi en l'educació sexual.