dijous, 28 d’abril de 2011

Perquè no als abocadors ni incineradores.

Els abocadors: emeten gasos contaminants, gas metà i lixiviats que contaminen el sòl i els aqüífers per més que els residus estiguin ben embalats i hi hagi moltes capes de permeabilització. L’activitat d’un abocador pot durar centenars d’anys.

La incineració: és insostenible i perillosa. Genera CO2 i NO2. No és només que es tracti d’una mala gestió dels residus és que és una amenaça per la salut pública i suposa tot un impacte en el canvi climàtic. Produeixen emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més, generen residus, les cendres. Que han d'acabar en un abocador.