dimarts, 12 d’abril de 2011

Almar, Puigfel, 150 milions d'€, Can Fatjó dels Aurons, Plataformes en contra dels abocadors, cartes, polítics,... (1era part)


Empresa Almar, foto presa a pocs metres del gran clot de Can Fatjó dels Aurons. Els camions de neteja de Sant Cugat em van cridar especialment l'atenció.