dimecres, 19 de gener de 2011

Moció per a la creació de zones d'aparcament especials per a conductores embarassades i mares i pares de nadons

Ahir vam fer arribar als partits polítics amb representació a l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès la moció que hi ha a continuació. Des d'Esquerra Cerdanyola demanem a l'equip de govern que assumeixin la moció i que la presentin al proper ple en nom d'Esquerra. Demanem també a la resta de partits que hi donin suport:

Justificació

No és fins a l’any 1985 que l’Estat Espanyol aprovà les primeres lleis on es reconeixien els drets de les persones amb problemes de mobilitat i autonomia personal. Malgrat el que s’ha fet des d’aleshores, encara queda molta feina per fer i moltes barreres arquitectòniques i socials per superar.
Les dones embarassades, i homes i dones amb nadons, conductors, es troben massa sovint amb la dificultat d’accedir a algunes places d’aparcament. Aquest col.lectiu pateix les conseqüències d’una societat pensada per als homes. Es dóna la paradoxa que mentre en el transport públic hi ha una sensibilitat cap a aquest col.lectiu tot tenint un tracte preferent, la mobilitat en el vehicle per a les dones embarassades o amb nadons és sovint impossible, en un acte tan quotidià, com és entrar o sortir del vehicle.
Els aparcaments en bateria i semi-bateria són escenari habitual d’aquesta problemàtica ja que no hi ha espai suficient que permeti l’accés al vehicle d’una dona en avançat estat de gestació o d’un nadó.
Les cadiretes d’automòbil del grup 0 i grup 0+ són utilitzades també com a cadira de passeig, i per tant, és imprescindible poder obrir totalment la porta del vehicle per a poder accedir-hi o sortir-ne.  Aquestes dificultats fan que es propiciin situacions de perill.

Algunes dades:

- Segons la Direcció General de Trafic (DGT), el nombre de conductores ha augmentat en més d’un 74,67 % des de l’any 1980 fins el 2009.

Dones conductores:
1980:       22,86%
2009:       39,93%

- Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT),  ha hagut un total de 578 naixements a Cerdanyola al llarg del 2.009 


La proposta d’Esquerra

Des d’Esquerra Cerdanyola pensem que hem de posar totes les facilitats a aquest col.lectiu que està discriminat a l’hora de fer ús del seu cotxe particular però no a l’hora d’utilitzar el transport públic. Pensem que han de tenir les mateixes facilitats d’accés a un aparcament que qualsevol altre usuari i que per tal que això sigui així, cal habilitar aparcaments especials per a aquest col.lectiu.
- Zones d’aplicació.
Tots els aparcaments en bateria de la ciutat de Cerdanyola, ja sigui a la via pública, tant els de pagament o zona blava com els exempts de pagament, com als parkings de titularitat pública-municipal.
- Període d’aplicació.
Des de les 20 setmanes de gestació i fins el cumplimient de l’any del nadó.
Des que el volum de la gestant dificulti l’accés al vehicle i fins que el nadó utilitzi una cadireta del grup1.

La moció:
Moció per a la creació de zones d’aparcament especials per a conductores en estat de gestació i mares i pares de nadons.

Exposició de motius.


No és fins a l’any 1985 que l’Estat Espanyol aprovà les primeres lleis on es reconeixien els drets de les persones amb problemes de mobilitat i autonomia personal. Malgrat el que s’ha fet des d’aleshores, encara queda molta feina per fer i moltes barreres arquitectòniques i socials per superar.
Les dones embarassades, i dones amb nadons, conductores, es troben massa sovint amb la dificultat d’accedir a algunes places d’aparcament. Aquest col.lectiu pateix les conseqüències d’una societat pensada per als homes. Es dóna la paradoxa que mentre en el transport públic hi ha una sensibilitat cap a aquest col.lectiu tot tenint un tracte preferent, la mobilitat en el vehicle per a les dones embarassades o amb nadons és sovint impossible, en un acte tan quotidià, com és entrar o sortir del vehicle.
Els aparcaments en bateria i semi-bateria són escenari habitual d’aquesta problemàtica ja que no hi ha espai suficient que permeti l’accés al vehicle d’una dona en avançat estat de gestació o d’un nadó.
Les cadiretes d’automòbil del grup 0 i grup 0+ són utilitzades també com a cadira de passeig, i per tant, és imprescindible poder obrir totalment la porta del vehicle.

Proposta de resolució.

Habilitar places d’aparcament especials per a dones embarassades i homes i dones amb nadons que utilitzin les cadiretes d’automòbil del grup 0 i 0+ en les zones d’aparcament en bateria i semi-bateria, tant de la vía pública com dels aparcaments soterrats públics.
Que aquestes zones d’aparcament per aquest col.lectiu estiguin senyalitzades i que, de la mateixa manera i mitjançant una enganxina estigui identificat el vehicle.
Relitzar els canvis pertinents de la normativa vigent per tal d'adaptar-la a aquestes modificacions .